top of page

VORMINGSTRAJECT AUTISME

Omwille van de grote diversiteit binnen het autisme spreekt men van het 'autismespectrumstoornis ofwel ASS'.

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die (mogelijks) gekenmerkt wordt door:
een verstoorde sociale interactie, contextblindheid, moeizame communicatie, repetitief gedrag, ...

Ondanks al de uitdagingen en de stereotiepe beelden die in stand worden gehouden in onze maatschappij, 
heeft het autisme ook erg mooie kwaliteiten!  Men spreekt ook wel eens van 'Autism Spectrum Quality ofwel ASQ'.

Anders zijn is zéker niet minder zijn...

Hoe verloopt dit vormingstraject?

Een vormingstraject bestaat uit 5 sessies, waarin we samen gaan ontdekken en leren.  Een vormingstraject is géén diagnostisch onderzoek. 

Wanneer je reeds een diagnose hebt of je een vermoeden hebt van autisme, dan gaan we samen inzichten verwerven en leren we bewust
omgaan met autisme.

 

Doelgroep:

Kinderen - Broers, zusjes en ouders - Volwassenen

Afhankelijk van de doelgroep wordt het werkmateriaal aangepast en gaan we op een aangepast niveau aan de slag.
 

Inhoud:

Sessie 1: Psycho-educatie - Wat is nu net autisme?

Sessie 2: Inzichten - Dagelijks leven met autisme.

Sessie 3: Gedragsaanpak - Hoe omgaan met autisme?

Sessie 4: Toekomst - Autisme op de schoolbanken of de werkvloer.

Sessie 5: Ondersteuning - Tips en tricks.

Aanbod van vormingstrajecten
Klik op het aanbod van jouw keuze.

bottom of page